OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU AVRUPA POLİTİKALARI'NDA TAKSİM SONRASI POLONYA (LEHİSTAN) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Author(s): TOPAKTAŞ, Hacer1
 • Language:
  Turkish
 • Source:
  Journal of Black Sea Studies. bahar2015, Vol. 12 Issue 45, p211-231. 21p.
 • Document Type:
  Article
 • Additional Information
  • Author-Supplied Keywords:
   Count Aksak
   Ottoman Empire
   Partitions of Poland
   Poland
   Polish independency
   Kont Aksak
   Osmanlı Devleti
   Polonya (Lehistan)
   Polonya'nın bağımsızlığı
   Polonya'nın taksimi
   Language of Keywords: English; Turkish
  • Abstract:
   Political history of the XIXth century contains some important turning points for many states. Situation was the same for the Poles whose state was under the partition in this century. At the same time this century was a time period that the Ottoman Empire lost much more its power. In the XIXth century for the policies of the Ottoman Porte, "Polish Question" and regaining of independency by the Poles was a necessity in point of the "balance of power" in the Eastern Europe. Ottoman supports given for regaining of the independence of Poland and some requests of the Polish patriots for this aim were effective to arise some narratives and stories. Stories of Count Aksak, unclosed Polish embassy and "Polis envoy on the road" and prophecy of Wernyhora are some of them. In this article it is given places to this kind of narratives/legends and stories and also focused on the impact of the real politics of the Ottoman Empire in the emergence of these narratives and stories with the supports of the documents from the Turkish and Polish archives. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   XIX. yüzyıl siyasî tarihi pek çok devlet için önemli dönüm noktalarını içerir. Bu yüzyılda ülkeleri taksim altındaki Lehler için de durum böyledir. Aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin de gücünü daha çok yitirdiği bir yüzyıldır. XIX. yüzyılda Babıâli'nin politikaları açısından Polonya meselesi ve onun bağımsızlığını tekrar kazanması Doğu Avrupa'nın güç dengeleri bakımından gereklidir. Osmanlı Devleti'nin Polonya'nın bağımsızlığını kazanması için verdiği destekler ve Lehlerden bu yönde gelen talepler esasında bazı rivayetlerin ve hikâyelerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kont Aksak, kapatılmayan Leh elçiliği ve yoldaki Leh elçisi hikâyeleri, Wernyhora kehâneti bunlardandır. Bu makale çerçevesinde bu rivayet/efsane ve hikâyelere yer verilerek, Türkiye ve Polonya arşivlerinden belgelerle, bunların ortaya çıkışında Osmanlı Devleti'nin real politiklerinin etkisi üzerinde durulmuştur. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Journal of Black Sea Studies is the property of Journal of Black Sea Studies (JBSS) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)
  • Author Affiliations:
   1Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
  • ISSN:
   1304-6918
  • Accession Number:
   10.12787/KARAM912
  • Accession Number:
   101756729
 • Citations
  • ABNT:
   TOPAKTAŞ, H. Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme. Journal of Black Sea Studies, [s. l.], v. 12, n. 45, p. 211–231, 2015. DOI 10.12787/KARAM912. Disponível em: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=aph&AN=101756729. Acesso em: 5 ago. 2020.
  • AMA:
   TOPAKTAŞ H. Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme. Journal of Black Sea Studies. 2015;12(45):211-231. doi:10.12787/KARAM912.
  • AMA11:
   TOPAKTAŞ H. Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme. Journal of Black Sea Studies. 2015;12(45):211-231. doi:10.12787/KARAM912
  • APA:
   TOPAKTAŞ, H. (2015). Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme. Journal of Black Sea Studies, 12(45), 211–231. https://doi.org/10.12787/KARAM912
  • Chicago/Turabian: Author-Date:
   TOPAKTAŞ, Hacer. 2015. “Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme.” Journal of Black Sea Studies 12 (45): 211–31. doi:10.12787/KARAM912.
  • Harvard:
   TOPAKTAŞ, H. (2015) ‘Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme’, Journal of Black Sea Studies, 12(45), pp. 211–231. doi: 10.12787/KARAM912.
  • Harvard: Australian:
   TOPAKTAŞ, H 2015, ‘Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme’, Journal of Black Sea Studies, vol. 12, no. 45, pp. 211–231, viewed 5 August 2020, .
  • MLA:
   TOPAKTAŞ, Hacer. “Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme.” Journal of Black Sea Studies, vol. 12, no. 45, Mar. 2015, pp. 211–231. EBSCOhost, doi:10.12787/KARAM912.
  • Chicago/Turabian: Humanities:
   TOPAKTAŞ, Hacer. “Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme.” Journal of Black Sea Studies 12, no. 45 (March 2015): 211–31. doi:10.12787/KARAM912.
  • Vancouver/ICMJE:
   TOPAKTAŞ H. Osmanli Devleti̇’ni̇n Doğu Avrupa Poli̇ti̇kalari’nda Taksi̇m Sonrasi Polonya (Lehi̇stan) Üzeri̇ne Bi̇r Değerlendi̇rme. Journal of Black Sea Studies [Internet]. 2015 Mar [cited 2020 Aug 5];12(45):211–31. Available from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=aph&AN=101756729