ČOVJEK - BIĆE ODNOSA (POST 2,4B-25).

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   THE HUMAN BEING - A BEING OF RELATION (GEN 2:4B-25).
  • Abstract:
   By looking for an answer to the question »Who is the human being?« in the light of the second account of creation (Gen 2:4b-25) that represents one of the starting points of the Biblical anthropology, this article argues that the human being is a deeply relational being. As such, he/she can be fully realised only in encounter and dialogue with the other. The first part of the article establishes the human being's relation towards earth that is manifested in God's creation of the human being from dust into which he breathes in the breath of his life and in the human being's responsible care for the gift of earth that has been entrusted to him/her. The human being's relation toward God is the topic of the second part. That relation is characterised by God's care for the human being and for protecting the life that has been given to him/her. This protection is especially shown in the garden in which the human being had everything he/she needed, in the naming of animals through which he/she participates in God's act of creation, and in God's prohibition not to eat from the tree of knowledge of good and evil, through which God invites the human being to accept personal limits. The third part is dedicated to the relation that is established between a man and a woman and through which the human being leaves behind the tragic situation of loneliness by finding help equal to him/her. Together, the two form unity that is based on belonging to each other, being dedicated to each other, being equal and complementary. The final part of the article presents some of the fundamental characteristics of the human being as a being of relation, presented as such in the second account of creation. These include living out the truth about oneself and the other, accepting and respecting the mystery, difference, and responsibility for the gift and the mission that has been entrusted to him/her. The human being - an earthly being that carries the breath of God's live within - can emerge from the deadly situation of loneliness and realise himself/herself fully only in the relation to the other who stands in front of him/her and in whose face he/she can recognise his/her own face in dialogue and in the attitude of mutual acceptance and belonging to each other, in helping each other and being responsible. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Tražeći odgovor na pitanje »Tko je čovjek?« u svjetlu drugog izvještaja o stvaranju (Post 2,4b-25), koji predstavlja jednu od polazišnih točaka biblijske antropologije, u ovom radu želimo prikazati čovjeka kao duboko relacijsko biće koje se u potpunosti ostvaruje samo u susretu i dijalogu s drugim. Prvi dio rada prikazuje čovjekov odnos prema zemlji koji se očituje u Božjem stvaranju čovjeka iz praha zemaljskog u koji udahnjuje dah svojeg života te u čovjekovoj odgovornoj brizi za povjereni mu dar zemlje. Čovjekov odnos prema Bogu sadržaj je drugog dijela. Njega karakterizira Božja briga za čovjeka i zaštita darovanog mu života. Ona se posebice očituje u vrtu u kojemu je čovjek imao sve potrebno za život, u imenovanju životinja u kojem sudjeluje u Božjem činu stvaranja i u Božjoj zabrani da jede s drveta spoznaje dobra i zla kojim Bog poziva čovjeka na prihvaćanje i življenje osobnih granica. Treći dio posvećen je odnosu koji nastaje između muškarca i žene u kojem čovjek izlazi iz tragične situacije osamljenosti, pronalazeći pomoć, koja je ista kao što je i on, i uspostavljajući jedinstvo s drugim koje se temelji na međusobnoj pripadnosti, privrženosti, jednakosti i komplementarnosti. Posljednji dio rada donosi neke od temeljnih značajki čovjeka kao bića odnosa, što proizlazi iz drugog izvještaja o stvaranju. Riječ je o življenju istine o samom sebi i drugom, prihvaćanju i poštivanju misterija i različitosti te odgovornosti za povjereni mu dar i poslanje. Čovjek - zemljano biće koje u sebi nosi dah Božjeg života - izaći će iz smrtne situacije samoće i ostvarit će se u punini samo u odnosu s drugim koji stoji ispred njega i u čijem će licu prepoznati svoje osobno lice, dakako u dijalogu i stavu međusobna prihvaćanja i pripadnosti, pomoći i odgovornosti. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Theological Review / Bogoslovska Smotra is the property of University of Zagreb, Catholic Faculty of Theology and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)