SPRJEČAVANJE DISKRIMINACIJE ŽENA U RADNOM PRAVU U CILJU OSTVARENJA FORMALNE I SUPSTANCIJALNE JEDNAKOSTI.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   PREVENTING DISCRIMINATION OF WOMEN IN LABOR LAW WITH THE AIM OF ACHIEVING FORMAL AND SUBSTANTIVE EQUALITY.
  • Abstract:
   The importance of preventing discrimination on all protected grounds, including gender, is expressed at the international, European and national level through a number of documents that promote the principle of equality as one of the fundamental principles of modern civilization. In the field of labor law, the most common form of discrimination is discrimination based on sex, expressed by violation of gender equality in employment and in labor relations. Women, who are relatively late to the labor market, face gender stereotypes from earlier periods, resulting in discrimination in employment. It is manifested, above all, in the difficult access of women to the world of work and the tendency to employ women in temporary work, in precarious and lower paid jobs, as a result of prejudices about the difficulties in reconciling private and business life. With difficult access to the labor market, women face more difficult progress after entering the world of work and often stop in front of the so-called glass ceiling, which marks the upper limit of their progress, based on gender prejudices, not taking into account competencies. Finally, inequality in the pay of women and men for equal work or work of equal value stands out as a very current form of gender discrimination in labor law. In order to combat discrimination against women in labor law, it is necessary to work on the implementation of equal opportunities policy and the removal of stereotypes. The state has the right and duty to take positive action to correct the consequences of past discrimination in order to complement formal equality with substantive equality. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Važnost sprječavanja diskriminacije po svakoj od zaštićenih osnova, pa tako i po osnovi spola, izražena je na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini kroz brojne dokumente kojima se promiče načelo jednakosti kao jedno od temeljnih načela suvremene civilizacijske stečevine. U području radnog prava kao najčešći oblik diskriminacije javlja se upravo diskriminacija temeljem spola, izražena kroz narušavanje ravnopravnosti spolova prilikom zapošljavanja i u okviru radnih odnosa. Žene, koje su se relativno kasno pridružile plaćenom tržištu rada, sudjelujući do pojave industrijalizacije mahom isključivo u neplaćenom obiteljskom radu, suočavaju se i danas s rodnim stereotipima koji rezultiraju njihovom radnopravnom diskriminacijom. Ona se očituje, prije svega, u gotovo isključivoj feminizaciji statusno nižih profesija, u otežanom pristupu ženama u pojedine profesije koje nose moć i društveni ugled te u sklonosti zapošljavanju žena na određeno vrijeme, na prekarnim i slabije plaćenim poslovima. Ovakvo tretiranje žena na tržištu rada posljedica je i prisutne predrasude o nemogućnosti usklađivanja privatnog i poslovnog života, što (navodno) onemogućuje ženama da budu posvećene karijeri. Nakon ulaska u svijet rada žene sporije i rjeđe napreduju te se često zaustavljaju pred tzv. staklenim stropom, koji označava gornju granicu njihova napredovanja, utemeljenu na rodnim predrasudama, a ne na kompetencijama. Konačno, kao vrlo aktualan oblik diskriminacije temeljem spola u radnom pravu ističe se nejednakost plaća žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. U svrhu suzbijanja radnopravne diskriminacije žena potrebno je raditi na provedbi politike jednakih mogućnosti, ali i adresiranju i uklanjanju rodnih stereotipa. Formalna jednakost žena i muškaraca, zasad propisana mnogobrojnim zakonskim normama bit će zamijenjena supstancijalnom jednakošću tek kada u društvu dođe do nužnih kulturnih promjena. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Pravnik, Law & Society Review is the property of Pravnik, Law Student Association and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)