YÖNETİCİLERİN İŞLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI, KARAR VERME TARZLARI VE MODERN AHİLİK DAVRANIŞLARI. (Turkish)

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   ATTITUDES OF MANAGERS ABOUT THEIR WORK, THEIR DECISION MAKING STYLES AND MODERN AHI BEHAVIOURS. (English)
  • Abstract:
   In today’s organizational structures, managers have big duties. They display a variety of attitudes towards their work for the purposes of organizations. However, they may also have a variety of decision-making styles within their organization. Managers have various responsibilities to individuals and enterprises/institutions in which they have developed mutual relations within the organization. Their modern ahi responsibilities, which may have a significant impact on their responsibilities, need to be measured. In this respect, the relationship between the attitudes of managers about their work and their decision-making styles (styles) and decision-making styles and modern ahi behaviours are examined. In contrast to previous studies, it was tried to reveal the relationship between attitudes and decision-making styles by taking into consideration not only the historical conception of ahi past notions but also the meaning of today (modern ahi). While positive and meaningful relationships were found between the attitudes of managers about their work and their sudden attitudes towards decision making, intuitive decision making, rational decision making, and hesitant decision-making styles, negative and meaningful relationships were reached with dependent decisionmaking style. In addition, there are positive and meaningful relationships between the decision-making styles of managers and their good morality, being conscientious, stable and opportunistic, while there are negative and meaningful relationships between being makyavelist. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Günümüz örgüt yapılarında yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Onlar örgütlerin amaçları doğrultusunda işlerine yönelik çeşitli tutumlar sergilerler. Bununla birlikte onların organizasyon içerisinde işlerine yönelik çeşitli karar verme tarzları da söz konusu olabilmektedir. Yöneticiler gerçekleştirdikleri faaliyetlerinde örgüt içerisinde karşılıklı ilişkiler geliştirdiği bireylere ve işletmeye/kuruma karşı çeşitli sorumluluklara sahiptirler. Onların bu sorumluluklarına önemli etkileri olabilecek olan modern ahilik davranışlarının ölçülmesi gerekmektedir. Bu açıdan çalışmada yöneticilerin işlerine yönelik tutumları ile karar verme tarzları (stilleri) ve karar verme tarzları ile de modern ahilik davranışları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak çalışmada yöneticilerin sadece geçmişe yönelik ahilik anlayışları değil günümüzdeki anlamı (modern ahilik) dikkate alınarak, tutum ve karar verme stilleri ile olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarında yöneticilerin işlerine yönelik tutumları ile ani karar verme, sezgisel karar verme, rasyonel karar verme ve çekingen karar verme tarzları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler elde edilmişken bağımlı karar verme stili ile negatif ve anlamlı ilişkilere ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada yöneticilerin işlerine yönelik karar verme tarzları ile iyi ahlaklı olmaları, vicdanlı olmaları, istikrarlı olmaları ve fırsatçı olmaları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler gözlemlenmişken çıkarcı olmaları arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Global Journal of Economics & Business is the property of Gumushane University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)