Search Results

Filter
  • 1-10 of  304 results for ""COSTA Rica""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemi göstergelerinin karşılaştırmalı analizi.

Subjects: HEALTH policy; MEDICAL care; QUALITY assurance

  • Source: Journal of Health Academics / Sağlık Akademisyenleri Dergisi; 2022, Vol. 9 Issue 4, p336-343, 8p

Record details

×
Academic Journal

OECD Ülkelerinin Sağlığın Yaşam Biçimi Belirleyicileri Bakımından TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması.

Subjects: MULTIPLE criteria decision making; TOPSIS method; ALCOHOL drinkingAUSTRIA; COSTA Rica; TURKEY

  • Source: Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences / Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi; haz2023, Vol. 41 Issue 2, p229-250, 22p

Record details

×
Academic Journal

OECD Ülkelerinde Tarımsal İşgücü Verimliliğinin Yakınsama Dinamikleri.

  • Source: Bingol University Journal of Economics & Administrative Science; haz2023, Vol. 7 Issue 1, p273-287, 15p

Record details

×
Academic Journal

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YOKSULLUĞUN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL ZAMAN SERİSİ ANALİZİ.

  • Source: Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi; Apr2023, Vol. 16 Issue 43, p509-534, 26p

Record details

×
Academic Journal

Hızlı Dünyada Sürdürülebilir Mekânlar: Sakin Kentler.

  • Source: Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches / İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi; 2017, Vol. 6 Issue 3, p1399-1412, 14p

Record details

×
Academic Journal

Cari Açık Sürdürülebilirliğinin Kesirli Frekanslı Esnek Fourier Formlu Panel Eşbütünleşme Testi İle Analizi.

  • Source: Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; Sep2021, Vol. 23 Issue 3, p979-991, 13p

Record details

×
Academic Journal

Milletlerarası Yatırım Hukukunda Kültürel Mirasın Korunması.

  • Source: Public & Private International Law Bulletin; Ara2021, Vol. 41 Issue 2, p827-873, 47p

Record details

×
Academic Journal

Jeomorfik indislerle Varto Havzası’nı (Muş) denetleyen fayların göreceli tektonik aktivitesinin belirlenmesi.

Subjects: FAULT zones

  • Source: Gümüshane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi; 2023, Vol. 13 Issue 4, p1046-1072, 27p

Record details

×
  • 1-10 of  304 results for ""COSTA Rica""