Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

KURZEMES REPREZENTĀCIJA LATVIEŠU RAKSTNIEKU HERBERTA DORBES UN ANDREJA KURCIJA BĒRNĪBAS ATMIŅU GRĀMATĀS.

Subjects: BIOGRAPHIES of authors; CHILDREN'S literature; MEMOIRSLATVIA

  • Source: Literature & Culture: Process, Interaction, Problems / Literatūra un Kultūra: Process, Mijiedarbība, Problēmas; 2022, Issue 22, p66-81, 16p

Record details

×
Academic Journal

AINAVAS PIEREDZE UN TĀS TĒLOJUMS MŪSDIENU LATVIEŠU UN AMERIKĀŅU CEĻOJUMU NARATĪVOS.

Subjects: SOCIAL evolution; SPIRITUAL formation; EPISTOLARY fiction

  • Source: Literature & Culture: Process, Interaction, Problems / Literatūra un Kultūra: Process, Mijiedarbība, Problēmas; 2022, Issue 22, p82-93, 12p

Record details

×
Academic Journal

The Fashion of the 1950 - 60s as a Phenomenon of 'Thaw': Andrey Konchalovsky's View.

Subjects: MEMOIRS; AUTOBIOGRAPHY; CULTURESOVIET UnionKONCHALOVSKY, Andrey

  • Source: Journal of Comparative Studies / Komparatīvistikas Almanahs; 2013, Vol. 31 Issue 2, p192-201, 10p

Record details

×
Academic Journal

Memoirs of the 'Thaw' Epoch: 'People, Years, Life' by Ilya Erenburg.

Subjects: MEMOIRS; IDEOLOGY; PHILOLOGYERENBURG, Ilia, 1891-1967

  • Source: Journal of Comparative Studies / Komparatīvistikas Almanahs; 2013, Vol. 31 Issue 2, p36-94, 59p

Record details

×
  • 1-5 of  5 results for ""MEMOIRS""