Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Örgütsel Değişime Açıklık: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.

Subjects: CONFIRMATORY factor analysis; EXPLORATORY factor analysis; TEAMS in the workplaceTURKEY

  • Source: Journal of Aksaray University Faculty of Economics & Administrative Sciences / Aksaray Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi; 2022, Vol. 14 Issue 2, p191-202, 12p

Record details

×
Academic Journal

OECD ÜLKELERİNİN İŞ YAPMA KOLAYLIĞI AÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR ANALİZİ İLE SIRALANMASI.

Subjects: COLLECTING of accounts; STRATEGIC alliances (Business); ARITHMETIC meanORGANISATION for Economic Co-operation & Development

  • Source: Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences / Hacettepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi; 2019, Vol. 37 Issue 2, p341-363, 23p

Record details

×
Academic Journal

ÖRGÜT ARAŞTIRMALARINDA KAYNAK BAĞIMLILIĞI PERSPEKTİFİ: KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME.

Subjects: RESOURCE dependence theory; ASSOCIATIONS, institutions, etc.; STRATEGIC alliances (Business)

  • Source: Institute of Business Administration-Management Journal / Isletme Iktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi; 2016, Issue 80, p136-177, 42p

Record details

×
Academic Journal

NATO-AB Stratejik OrtaklığıBağlamında Kıbrıs Sorunu.

Subjects: STRATEGIC alliances (Business)CYPRUS; TURKEYNORTH Atlantic Treaty Organization; EUROPEAN Union

  • Source: Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz; Mar2013, Vol. 5 Issue 51, p86-94, 9p, 2 Color Photographs

Record details

×
Academic Journal

Türkiye-İsrail İlişkileri: Zoraki İttifak Çöktü.

Subjects: INTERNATIONAL relations; STRATEGIC alliances (Business); POLITICAL scienceTURKEY; ISRAEL

  • Source: Middle Eastern Analysis / Ortadogu Analiz; 2011, Vol. 3 Issue 33, p22-29, 8p, 3 Color Photographs

Record details

×
  • 1-7 of  7 results for ""STRATEGIC alliances (Business)""